• שלבים ומרכיבים (עיקריים) במחזור החיים של מערכת :
 • הערה: שלבים אלה נכונים ב- 2 הגישות/שיטות לפיתוח:
             המפל (waterfall) או הזריזה (agile).
 • איתור ומיפוי   מערכת מידע :
 • אתר ומפה תהליכים (ת) עסקיים ו/או ארגוניים
 • אתר ומפה שיטות, כלים וחוקים (ש) משולבים
 • אתר ומפה נתונים ומידע (נ) מעורבים

 • עיצוב ואפיון   מערכת מידע ממוחשבת (ממוכנת) :
 • אתר והגדר מסגרת אילוצים של המשאבים השונים
 • עצב ואפיין את המיחשוב (מ-מיכון) / התהליכים העסקיים
 • עצב ואפיין את היישום (י) לתמיכה בכלים, שיטות וחוקים
 • עצב ואפיין את מאגר הנתונים (מ) לניהול הנתונים והמידע

 • תיכנון וניהול   פרויקט הקמה/פיתוח :
 • תכנן והקצה משימות-משאבים
 • תכנן והתקן תשתיות מיחשוב/מיכון מתאימות
 • עקוב ובקר את מהלך הפיתוח והפרויקט בכלל
 • תכנן ובצע מבדקים והטמעה למערכת

 • תיכנון וניהול   תחזוקת המערכות :
 • תכנן והקצה משימות-משאבים 
 • תכנן ונהל תהליכים ואמצעי התאוששות למערכת
 • נהל תקציב, ספקים ורשיונות 
 • עקוב אחר הביצועים והמשאבים של המערכת
 • נהל את התקלות, השינויים והשיפורים למערכת

 • מעביר לעמוד הבית של

 • BPM = ניהול תהליכים וביצועים עסקיים:


 • BPM - Business Performance Management
 • BPM - Business Process Management
 • BPMN - Business Process Modeling Notation
                 for BPD (Business Process Diagram)
 • BPMS - Business Process Management
                 Suits/Software

 • מעביר לעמוד הבית של  השירותים  הניתנים :


 • מערכות מידע:

 • שירותים  ניתנים:
 • ניתוח, תכנון ואפיון תהליכים ומערכות
 • ניהול, בקרה וליווי פרויקטים
 • מבדקים למערכות: הכנת מיפרטים וביצוע
 • ארגון ושיטות ו- BPM
 • ייעוץ כולל למערכות מידע


 • מעביר  לפינה של ד"ר שוש קלמנוביץ  :
 • מערכות מידע (בראייה אישית):
 • הפינה של ד"ר שוש:
 • מונחים
 • כלים ושיטות
 • שונות • עדכון: 15.03.10 8:27 © אחים קלמנוביץ בע"מ 2002